Tách PDF theo kích thước tệp

Nhận nhiều tài liệu nhỏ hơn với kích thước tệp cụ thể

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.