Mã hóa và bảo mật tệp PDF trực tuyến

Bảo vệ tệp bằng mật khẩu và quyền truy cập

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.

Cách đặt mật khẩu bảo mật cho tệp PDF

Below we show how to encrypt a PDF file with a password and how to apply PDF restrictions.

 1. Tải lên tệp của bạn

  Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

  Bạn không muốn tải tệp lên và muốn xử lý ngoại tuyến?
  Try Sejda Desktop. Các tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến và các tệp không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn.

  Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

  Bạn có thể kéo và thả tệp vào trang.

  Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

  Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

  Mở rộng menu 'Tải lên' và chọn tệp của bạn.

 2. Choose a strong password

  When opening the document, users will be asked to provide this password. Make sure it's a strong password, recommended 16 characters or more.

  Optionally, choose an owner password as well

  This is the password that users will be asked when attempting to make changes to the document, after the document is already opened.

 3. Select optional PDF restrictions

  Choose what PDF features should be allowed. For example printing can be restricted, or filling forms and commenting can be disabled

  Depending on the software used for opening the PDF file, these permissions may or may not be enforced.

 4. Save your changes

  Click Encrypt PDF and then Download your protected PDF.

Ready to password protect your PDF?

Password protect PDF