PDF sang Word

Convert from PDF to DOC online

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 50 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.

Cách chuyển đổi PDF sang Word


Dưới đây chúng tôi cho thấy cách chuyển đổi một hoặc nhiều tệp PDF sang định dạng Word

Tải lên tệp của bạn

Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn không muốn tải tệp lên và muốn xử lý ngoại tuyến?
Try Sejda Desktop. Các tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến và các tệp không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn.

Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

Bạn có thể kéo và thả tệp vào trang.

Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

Mở rộng menu 'Tải lên' và chọn tệp của bạn.

2. Chuyển đổi PDF sang Word

Nhấp vào nút 'Chuyển đổi' và sau đó 'Tải xuống' tệp Word của bạn.

Sẵn sàng chuyển đổi PDF sang Word?

Chuyển đổi PDF sang Word trực tuyến