แยก PDF ตามขนาดไฟล์

สร้างเอกสารเล็กหลายไฟล์ที่มีขนาดที่กำหนด

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.