Deskew PDF

Automatically straighten and deskew scanned PDF pages

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 100 MB and 3 tasks per hour.

How To Deskew PDF Files and Straighten Scanned PDF pages

Below we show how to automatically correct skewed/rotated scans and straighten scanned pages.

 1. Tải lên tệp của bạn

  Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

  Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

  Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

  Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

  Mở rộng menu 'Tải lên' và chọn tệp của bạn.

 2. Automagically straighten the skewed PDF

  Click the 'Deskew' button and then 'Download' your straightened PDF.

  The deskew algorithm will automatically rotate the scanned images inside the PDF to make sure they are perfectly aligned and no longer skewed.

Ready to deskew your PDF files?

Deskew PDF files online