Deskew PDF

Automatically straighten and deskew scanned PDF pages

Ladda upp PDF-filer

Filerna förblir privata. De raderas automatiskt efter to timmar.
Gratis service för dokument upp till 200 sidor eller 100 MB and 3 tasks per hour.

How To Deskew PDF Files and Straighten Scanned PDF pages

Below we show how to automatically correct skewed/rotated scans and straighten scanned pages.

 1. Ladda upp dina filer

  Filerna laddas upp säkert via en krypterad uppkoppling. Filerna är säkra. Efter arbetet är dem permeant raderade.

  Klicka på 'Ladda upp' och välj filerna från din dator.

  Dropbox eller Google Drive filer

  Du kan välja PDF filer från Dropbox eller Google Driv också.

  Expandera 'Ladda upp' fliken och välj dina filer.

 2. Automagically straighten the skewed PDF

  Click the 'Deskew' button and then 'Download' your straightened PDF.

  The deskew algorithm will automatically rotate the scanned images inside the PDF to make sure they are perfectly aligned and no longer skewed.

Ready to deskew your PDF files?

Deskew PDF files online