Rotera PDF

Rotera och spara din PDF-sidor

Ladda upp PDF-filer

Filerna förblir privata. De raderas automatiskt efter to timmar.
Gratis service för dokument upp till 200 sidor eller 50 MB and 3 tasks per hour.

Hur man roterar PDF-sidor och sparar permanent


Below we show how to rotate a pdf

Ladda upp dina filer

Filerna laddas upp säkert via en krypterad uppkoppling. Filerna är säkra. Efter arbetet är dem permeant raderade.

Vill du inte ladda upp dina filer och jobba med dem offline?
Try Sejda Desktop. Samma funktioner som online tjänsten och filerna lämnar aldrig din dator.

Klicka på 'Ladda upp' och välj filerna från din dator.

Dra och släppa filerna till sidan fungerar också.

Dropbox eller Google Drive filer

Du kan välja PDF filer från Dropbox eller Google Driv också.

Expandera 'Ladda upp' fliken och välj dina filer.

Step 2: Select pages to rotate

Pages can be rotated 90° clockwise, 90° counter-clockwise or 180° (flipped horizontally)

Rotate all pages

If you want to rotate all pages in the document, make sure All pages is selected. Then, click the rotation to be applied: 90°, 90° or 180°

Rotate specific pages

Each page has two buttons to rotate that single page: or

Rotate only odd or even pages

Rotating only odd pages (2,4,6, etc) or all even pages (1,3,5) can also be done. Select either Odd pages or Even pages

Ready to rotate your files? Let's go!

Rotate PDF files online