Blanda udda och jämna PDF-sidor

Blandar sidor från två dokument och växlar mellan dem

Ladda upp PDF-filer

Filerna förblir privata. De raderas automatiskt efter to timmar.
Gratis service för dokument upp till 200 sidor eller 50 MB and 3 tasks per hour.

Hur man kombinerar jämna och udda PDF-sidor online


Below we show how to combine an even pages file and an odd pages file into one PDF, achieving proper order.

Ladda upp dina filer

Filerna laddas upp säkert via en krypterad uppkoppling. Filerna är säkra. Efter arbetet är dem permeant raderade.

Vill du inte ladda upp dina filer och jobba med dem offline?
Try Sejda Desktop. Samma funktioner som online tjänsten och filerna lämnar aldrig din dator.

Klicka på 'Ladda upp' och välj filerna från din dator.

Dra och släppa filerna till sidan fungerar också.

Dropbox eller Google Drive filer

Du kan välja PDF filer från Dropbox eller Google Driv också.

Expandera 'Ladda upp' fliken och välj dina filer.

Step 2: Ordering pages

Most common scenario is having two sets of files, even pages PDF and odd pages PDF, from an auto feed scanner. To combine them, just click the Alternate & Mix button.

In case the files were not uploaded in the right order, drag and drop to switch them. The odd pages PDF file is should be on the left and even pages PDF file on the right.

Tip: Collate reversed even pages

If the even pages were scanned in reversed order (10, 8, 6, 4, 2, etc) you should select the "Pick pages in: Reverse Order" option. The result will have the pages in proper order: 1, 2, 3, 4, etc.

Tip: Alternating using different step

By default 1 page is picked from each document, when alternating. Need to alternate using a different step?

For example: pages from left.pdf should be inserted between every 3 pages from right.pdf. In this case, change the "Switch document after reading" value to 3 for the right file.

Ready to alternate your files? Let's go!

Alternate Even and Odd PDF Pages Online