Ändra storlek på PDF

Lägg till sidomarginaler och fyllnad, Ändra PDF sidstorlek

Ladda upp PDF-filer

Filerna förblir privata. De raderas automatiskt efter to timmar.
Gratis service för dokument upp till 200 sidor eller 50 MB and 3 tasks per hour.

Hur du lägger till marginaler till ditt PDF dokument


Below we show how to add whitespace padding to PDF documents online.

Ladda upp dina filer

Filerna laddas upp säkert via en krypterad uppkoppling. Filerna är säkra. Efter arbetet är dem permeant raderade.

Vill du inte ladda upp dina filer och jobba med dem offline?
Try Sejda Desktop. Samma funktioner som online tjänsten och filerna lämnar aldrig din dator.

Klicka på 'Ladda upp' och välj filerna från din dator.

Dra och släppa filerna till sidan fungerar också.

Dropbox eller Google Drive filer

Du kan välja PDF filer från Dropbox eller Google Driv också.

Expandera 'Ladda upp' fliken och välj dina filer.

Step 2: Margin size

Type a value for the page size, in inch. Use the up/down arrows to change.

The page preview will update, showing the margin added to the PDF pages.

Tip: Apply to all pages in the document or just a few

You can specify only few pages that need the margin. Click on the page thumbnails to select them.

Ready to add margins to your PDF pages? Let's go!

Add PDF Margins online

Below we show how to resize PDF pages online.

Step 3: Resize PDF pages

Choose from one of the standard paper sizes (A3, A4, etc) or input a custom page size.

Tip: All pages or just a few

By default all pages of the document will be resized. Want to resize only few pages? Select specific pages by clicking on them.

Ready to resize your PDF pages?

Resize PDF Pages online